Dobrovoljno vatrogasno društvo Žiškovec danas broji 35 aktivnih članova (od čega 13 članica), i to 1 počasnog višeg vatrogasnog časnika, 2 vatrogasnog časnika 1. klase, 1 vatrogasnog časnika, 8 vatrogasnih dočasnika 1. klase, 5 vatrogasnih dočasnika, 4 vatrogasca 1. klase, 3 vatrogasca i 11 članova bez temeljnog ispita te 30 članova vatrogasne mladeži. Već 11 godina za redom uspješno organizira IGRE VATROGASNE MLADEŽI jedinstveno natjecanje na području Republike Hrvatske. Na Igrama je do sad nastupilo 426 ekipa, što znači 2130 djece i mladeži u dobi od 5 do 18 godina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Žiškovec vrlo dobro surađuje s mještanima Žiškovca i Slemenica kao i sa udrugama koje djeluju na tom području. Odličnu suradnju ima i sa prijateljskim Društvima iz Čakovca, Našica i Kaštel Gomilice. Rad Društva bio je većinom usmjeren na pripreme ekipa i na natjecanja no nije zapostavljena ni osnovna djelatnost – zaštita od požara.

Share